Kiinteisiin ravintolan kalusteisiin suunniteltiin ja toteutettiin sekä pehmustus, että verhoilu.