Rekisteriseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot

Rekisterin nimi

Pii-Kettilä Oy asiakastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai markkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisteripitäjän viestiminen ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Matka- ja/tai muu puhelinnumero
• Osoite
• Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja –kielloista

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.
Henkilötietoja voidaan päivittää julkisista rekistereistä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin tallennetut tiedot säilytetään salattuina.
Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.